Program Mój Prąd 2024

Program „Mój Prąd” 2024

Program „Mój Prąd” to krajowy projekt dofinansowań przeznaczony dla osób prywatnych, które zainstalowały systemy fotowoltaiczne oraz urządzenia zwiększające zużycie wyprodukowanej energii. Skorzystać z niego mogą wyłącznie osoby fizyczne, które rozliczają się w systemie net-billing. Okresy składania wniosków ustalane są co roku przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Rekrutacja na rok 2024 planowana jest na II kwartał.

Spis treści – Co znajdziesz w tym artykule?

„Mój Prąd” – kluczowe informacje o programie Streszczenie obecnych zasad dotyczących programu „Mój Prąd” na rok 2024:

 • Uczestnicy Zakres inwestycji Forma i wysokość wsparcia Terminy Osoby prywatne (rozliczające się w net-billingu) Instalacja PV (2kW – 10 kW),
 • Magazyny energii (min. 2 kWh),
 • Magazyny ciepła (min. 20 litrów),
 • Pompy ciepła (różne modele),
 • Systemy zarządzania energią HEMS/EMS,
 • Kolektory słoneczne Bezzwrotna dotacja, do 50% kosztów inwestycji, maksymalnie 58.000 zł II kwartał 2024

„Mój Prąd 6.0” – dla kogo?

O dofinansowanie mogą ubiegać się trzy grupy beneficjentów:
 1. Prosumenci, którzy do tej pory nie składali wniosku w „Czystej Energii” i rozliczają się w net-billingu.
 2. Osoby, które korzystają z systemu opustów, i które nie otrzymały jeszcze wsparcia z „Czystej Energii” – pod warunkiem przejścia na net-billing.
 3. Osoby, które już otrzymały wsparcie w poprzednich edycjach „Czystej Energii” i spełniają dodatkowe warunki: zakupiły i przyłączyły system od 01.02.2020 roku, przeszły na net-billing, dokupiły urządzenie zwiększające autokonsumpcję, objęte wsparciem z programu „Mój Prąd”.

Zasady programu „Mój Prąd”. Na co można uzyskać dotację?

Można uzyskać wsparcie na:

 • Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 kW do 10 kW, z uwzględnieniem zapotrzebowania energetycznego, aby roczna ilość energii nie przekroczyła 120% pobranej energii.
 • Zakup i montaż magazynu energii o pojemności min. 2 kWh z limitem kosztów na 1 kW.
 • Zakup i montaż różnych typów pomp ciepła oraz magazynów ciepła.
 • Zakup i montaż systemów zarządzania energią HEMS/EMS, jeśli zdecydujesz się również na magazyn ciepła lub energii.
 • Zakup i montaż kolektorów słonecznych w określonej liczbie i powierzchni.

Ważne! Wszystkie urządzenia muszą być nowe i nie starsze niż 24 miesiące przed montażem.

Warunki programu „Mój Prąd” na 2024 rok Tylko przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 01.02.2020 r. kwalifikują się do dofinansowania. Za rozpoczęcie inwestycji uznaje się datę pierwszej faktury lub datę przyłączenia/montażu.
 
Wnioski można składać tylko dla zakończonych projektów, z wszystkimi urządzeniami zainstalowanymi i opłaconymi. Kontrole beneficjentów są możliwe.
 
Kiedy „Mój Prąd” nie przyzna dotacji? Jeśli instalacja była montowana na materiałach zawierających azbest lub przedsięwzięcia finansowane były przez leasing, a wnioskodawca nie jest ich właścicielem, a także w przypadku braku faktur za montaż i zakup.

Tablica informacyjna „Mój Prąd” – obowiązek beneficjenta

Po uzyskaniu dofinansowania, każdy beneficjent jest zobowiązany do umieszczenia tablicy informacyjnej „Mój Prąd” na terenie projektu. Standardowe wymiary to minimum format A4, a zalecane A3. Treść tablicy powinna brzmieć:
 
„Inwestycja proekologiczna wsparta w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa I, Działanie 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji w produkcję energii z OZE oraz ich podłączenie do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Program 'Mój Prąd’.”

Wysokość dofinansowania „Mój Prąd”

Wysokość wsparcia finansowego w ramach programu „Mój Prąd” waha się do 50% kosztów kwalifikowalnych projektu. Kwotowo, dotacja wynosi:
 • Dla mikroinstalacji (tylko zakup) – 6.000 zł dla osób z pierwszej i drugiej grupy wnioskodawców,
 • Dla mikroinstalacji i urządzeń zwiększających autokonsumpcję – 7.000 zł dla osób z pierwszej i drugiej grupy, 3.000 zł dla osób z trzeciej grupy,
 • Dla urządzeń zwiększających autokonsumpcję: magazyn ciepła – do 3.000 zł, magazyn energii elektrycznej – do 16.000 zł, system zarządzania energią HEMS/EMS – do 3.000 zł, kolektory słoneczne – do 3.500 zł, pompa ciepła gruntowa (grunt/woda lub woda/woda) o wyższej klasie efektywności – do 28.500 zł, pompa ciepła powietrzna o wyższej klasie efektywności – 19.400 zł, pompa ciepła powietrze/powietrze – do 12.600 zł.

Terminy programu „Mój Prąd”. Kiedy rozpoczyna się nabór? Jak długo trwa?

Planowane uruchomienie naboru do programu „Mój Prąd 6.0” ma nastąpić w II kwartale 2024 roku, co najprawdopodobniej oznacza kwiecień lub maj.

Jakie dokumenty są potrzebne do programu „Mój Prąd”?

Do wniosku o dofinansowanie należy przygotować:
 • elektroniczną wersję zaświadczenia o przyłączeniu mikroinstalacji,
 • wydane przez operatora sieci dystrybucyjnej,
 • zaświadczenie potwierdzające korzystanie z systemu net-billing od operatora,
 • oświadczenie wnioskodawcy o dokonaniu płatności za faktury związane z instalacją,
 • protokół odbioru prac wykonanych lub oświadczenie o samodzielnym montażu,
 • pełnomocnictwo, jeśli wniosek ma być składany przez inną osobę.

Gdzie i jak złożyć wniosek „Mój Prąd”?

Wniosek należy złożyć elektronicznie poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie dostępny na stronie nfosigw.gov.pl. Wnioski w formie papierowej są odrzucane.

Instrukcja wypełniania wniosku online „Mój Prąd”:

 • Zaloguj się lub załóż konto na platformie GWD,
 • Wybierz „Nowy wniosek o dofinansowanie” i odpowiedni nabór,
 • Uzupełnij dane wnioskodawcy i szczegóły instalacji,
 • Dodaj wymagane załączniki w formacie PDF lub ZIP,
 • Sprawdź poprawność i zatwierdź wniosek,
 • Podpisz cyfrowo wniosek i wyślij do NFOŚiGW.
Po złożeniu wniosku, jego status zmienia się w systemie, a wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie drogą mailową. Ostateczne decyzje o przyznaniu dofinansowania są przekazywane zainteresowanym po analizie zgłoszeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Przeglądając tę witrynę, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.