Formalności związane z podłączeniem instalacji fotowoltaicznej do sieci

mężczyzna na tle paneli fotowoltaicznych

Przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci wymaga dopełnienia szeregu formalności. Wszystko po to, aby energię takiej przyłączonej do sieci instalacji regularnie rozliczać.

Wymagane dokumenty

Tak naprawdę wszystko zależy od warunków przyłączeniowych. Istnieją dwa sposoby podłączenia systemu PV do sieci. Pierwszy z nich odbywa się na podstawie zgłoszenia oraz na skutek wniosku do dystrybutora o określenie warunków przyłączenia. Zgłoszenie stosowane jest głównie wtedy, gdy budynek, który ma już własną instalację fotowoltaiczną jest już przyłączony do sieci, a jej moc nie przekracza wartości mocy przyłączeniowej, natomiast przyłączenie na podstawie wniosku stosuje się w sytuacjach, kiedy budynek w ogóle nie jest podłączony do sieci i dystrybutora oraz w przypadku, gdy moc zamontowanej fotowoltaiki jest większa od mocy przyłączeniowej obiektu.

Zawsze na początku takiego procesu należy zebrać i wypełnić wszystkie wymagane dokumenty takie jak schemat instalacji obiektu, dane techniczne instalacji i certyfikaty zakupionego sprzętu. Całą dokumentację warto uzupełnić także o inne dane takie jak karty katalogowe podzespołów czy specyfikację techniczną urządzeń. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą trzeba pamiętać również o wydruku KRS lub CEIDG. Im dokumentacja będzie bardziej szczegółowa, tym lepiej. Co więcej, wnioski/zgłoszenia, które są składane przez osobę występującą w imieniu właściciela, powinny zawierać odpowiednie pełnomocnictwa.

Weryfikacja wniosku, umowa przyłączenia instalacji do sieci

Przede wszystkim należy uzupełnić odpowiedni wniosek. Każdy operator ma swój własny wzór takiego dokumentu, aczkolwiek wszystkie wymagają od wnioskodawcy takich samych danych tj. np. typ oraz dane techniczne instalacji OZE, urządzenia i ich ilość, dane instalatora wraz z jego uprawnieniami i podpisem. Uzupełniony wniosek razem z załącznikami należy dostarczyć do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Należy jednak pamiętać, że zgłoszenia trzeba dokonać w ciągu 30 dni przed planowanym przyłączeniem instalacji.

Po tym, jak zgłoszenie wpłynie do OSD nastąpi jego weryfikacja. Jeśli przebiegnie pozytywnie, dystrybutor w ciągu 30 dni po otrzymaniu zgłoszenia musi przeprowadzić weryfikację techniczną instalacji. Po tym procesie (o ile wszystko będzie w porządku), właściciel fotowoltaiki otrzyma certyfikat przystosowania sieci do przyłączenia mikroinstalacji oraz darmowy licznik dwukierunkowy, umożliwiający rozliczanie się z siecią dystrybucji.

Pora na ostatni etap przyłączenia instalacji PV do sieci czyli dopełnienie wszelkich formalności tj. podpisanie umowy. Dla prosumentów jest to umowa, która dotyczy zakupu i dystrybucji energii. W przypadku właścicieli instalacji hybrydowych podpisywana jest umowa świadczenia usług dystrybucji i sprzedaży energii.

Wszystko załatwione! Od tego czasu właściciel instalacji może rozliczać energię elektryczną w ramach systemu opustów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *