Systemy Alarmowe (SSWIN – System sygnalizacji włamania i napadu)

Warto wiedzieć:

System alarmowy to zespół urządzeń służący zabezpieczeniu konkretnego obszaru / budynku przed włamaniem, napadem, a nawet pożarem czy zalaniem wodą. 

 • W systemach alarmowych wykorzystuje się najczęściej pasywne czujniki podczerwieni reagujące na ruch i czujniki magnetyczne umieszczane na oknach, drzwiach, bramach,
 • Wzbudzenie takiego czujnika uruchamia alarm,
 • System uzbrajany oraz rozbrajany jest poprzez wpisanie na klawiaturze specjalnego kodu ustalonego przez danego użytkownika systemu.

Często na obiektach spotykamy się z różnego typu błędami w instalacjach, np. powinno się stosować czujniki ruchu tzw. dualne, czyli takie, które mają dwa tory kontroli – tj. mikrofalowy i podczerwieni. Zwykły czujnik podczerwieni może zgłosić fałszywy alarm przy zwiększeniu się temperatury na kotle CO.

Coraz częściej wybierany jest również dodatkowy element systemów, jakim jest system antynapadowy polegający na uruchomieniu cichego alarmu czy wezwania ochrony przy pomocy wyboru (na klawiaturze) kodu „pod przymusem” lub wciśnięcie przycisku na pilocie.

Do każdego systemu alarmowego można podłączyć wiele innych czujników, np.:

 • Czujniki dymu
 • Czujniki ciepła
 • Czujniki zalania wodą
 • Czujnik czadu – czujnik przy kominku w domu
 • Czujnik gazu – czujnik przy zasilaniu gazowym ogrzewania lub kuchenki

Ciekawostką jest również wykorzystanie systemu alarmowego jako inteligentnego domu. Przy pomocy aplikacji na telefon możemy załączyć oświetlenie, ogrzewanie, lub otworzyć bramę.

Kontrola dostępu

Funkcje systemu kontroli dostępu:

 • Bezpieczne i wygodne zarządzanie dostępem do poszczególnych pomieszczeń,
 • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa,
 • Możliwość kontroli lub ograniczenia dostępu osób nieuprawnionych do konkretnych obszarów,
 • Ochrona poufnych danych, również tych elektronicznych i informatycznych,
 • Powiązanie z innymi systemami bezpieczeństwa takimi jak np. telewizja przemysłowa czy systemami ppoż.

Podstawowym elementem systemu kontroli dostępu jest identyfikator osobowy mający niepowtarzalny kod gwarantowany przez producenta.

Rodzaje identyfikacji użytkownika:

 • Kod numeryczny
 • Karta plastikowa z kodem kreskowym, zbliżeniowa, chipowa, magnetyczna
 • Odcisk palca, geometria dłoni, głos, tęczówka/siatkówka oka

System PPOŻ (SSP – System sygnalizacji pożarowej)

Specjalizujemy się również w profesjonalnych systemach wykrywania pożaru, które zazwyczaj są oparte o optyczne czujki dymu, ognia, jak i przyciski ręcznego powiadamiania nazywane Ręcznymi Ostrzegaczami Pożarowymi. W większych obiektach często są one połączone ze strażą pożarną oraz innymi systemami ochrony ppoż.

Zrealizujemy kompleksowy, skierowany do indywidualnych potrzeb projekt oraz instalację całego systemu alarmowego, przeciwpożarowego oraz kontroli dostępu.